Endüstriyel otomasyon alanında faaliyet gösteren firmamız, kuruluşun amaç ve bağlamına uygun ve stratejik yönünü destekleyecek şekilde Entegre Yönetim Sistemi’ni en üst düzeye ulaştırabilmek için aşağıdaki hususlar doğrultusunda politikasını belirlemiştir.

 • Ürünlerimizin kalitesi ve farklılığı ile sektörümüzde aranan bir firma olarak, yurt içi ve dışında ürünlerimizi etkileyen ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlar doğrultusunda, müşteri odaklılık değeri ve müşteri memnuniyeti hedefimizle, müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini en doğru şekilde tespit ederek bunları yerine getirmek değerlendirmek ve sürekliliğini sağlamak, 
 • Müşteri talep ve beklentilerini karşılayarak, satış öncesi ve sonrası iletişim sağlayarak müşteri memnuniyetini sürdürmek, 
 • Şirket kalite hedef ve programlarını oluşturarak gözden geçirmek, düzeltici ve iyileştirme faaliyetlerini kontrol altına almak, 
 • Şirket kültürü olarak yenilikleri / teknolojik gelişmeleri dünya çapında izleme, kendi bünyemizde riskleri, ihtiyaç ve fırsatların belirlenmesi için değerlendirme, gerekli faaliyetleri hızla yaşama geçirme, sürekli iyileştirme ve “ben” yerine “biz” düşüncesini yerleştirmek / geliştirmek.
 • Adil ve şeffaf yönetim anlayışımızla kurulan iç ve dış iletişimi sağlamak, 
 • Önleyici bir yaklaşımla, iş sağlığı ve güvenliği ve çevresel riskleri ortadan kaldırmak ya da kabul edilebilir seviyelere indirerek yaralanma, sağlık bozulmaları ve çevresel kirlenmeyi önlemek.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre ile ilgili yükümlü olduğu yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uymak.
 • Önce insan ilkemiz doğrultusunda, huzurlu bir çalışma ortamının müşteri ve personel mutluluğunun ilk şartı olduğuna inanarak, bunun sürekliliğini sağlamak için kaynakları en ekonomik, en etkin ve en verimli biçimde kullanmak.
 • Çalışanlarımızın gelişimini sürekli destekleyen eğitim programları ile çalışan memnuniyeti, bağlılığı ve motivasyonunun yüksek tutulmasını sağlamak,
 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları desteklemek, çalışanlarımızın teknik ve davranışsal yetkinliklerini arttırmayı ön planda tutmak.
 • Çalışan, müşteri ve tedarikçilerimizle şirketimizin ekonomik ve çevresel olarak geleceğini inşa etmektir, 
 • Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2015, Çevre Yönetim Sistemi ISO14001:2015 ve İSG Yönetim Sistemi ISO 45001:2018 kapsamındaki uygulanabilir şartları yerine getirmek belgelendirmek, dökümante etmek ve sürekli iyileşmesini sağlamak,
Sektörün En İyisi

Başlamaya hazır mısınız?